Ett reportage från Vasagolfen finns under sidan ”Aktuellt”!