TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2022
Ordförande Calle Nilsson
Vice Ordförande Anna-Brita Martinsson
FD Ordförande Inger Bengtsson
Protokollsekreterare Ingrid Berg
Bitr. Protokollsekreterare Magdalini Kalivas
Finanssekreterare Jytte Lidenmark
Bitr. Finanssekreterare Vakant
Kassör Berit Bogren
Bitr. Kassör Britt-Marie Henriksen
Kulturledare Agneta Bergström Hult
Bitr. Kulturledare Vakant
Ceremonimästare Leif Larsson
Ceremonimästarinna Bodil Larsson
Bitr. Ceremonimästare Stig Johansson
Bitr. Ceremonimästarinna Ulla Johansson
Kaplan Knut Rosenkvist
Bitr. Kaplan Mona Sennström
Logehistoriker Hans Bogren
Bitr. Logehistoriker Vakant
Vakt Yngve Hult
Bitr. Vakt Sixten Bengtsson
   
Revisor (1 år) Stig Johansson
Revisor (2 år) Knut Rosenkvist
Förtroendeman (1 år) Hans Bogren
Förtroendeman (2 år) Gunnar Lindstrand

 

Klubbmästare:                  Vakant
Bitr. Klubbmästare:        Vakant

Nomineringskommitté: Inger Bengtsson, Knut Rosenkvist, Berit Bogren

Besökskommitté:            Inger Bengtsson, Sixten Bengtsson

Medlemsvård:                   Hans Bogren, Berit Bogren, Knut Rosenkvist och Kerstin Nilsson.

Repr. Vasa Support:       Gunnar Lindstrand

Vasa Arkiv Bishop Hill:   Berit Bogren

ÖVRIGT:

Br Rolf Hansson från LL Nybyggarna nr 698 i Ängelholm
är DD i vår loge, Höganäs nr 634. 

Sy Anna-Brita Martinsson är DD i LL Klockan nr 747