TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2023
Ordförande Calle Nilsson
Vice Ordförande Anna-Brita Martinsson
FD Ordförande Inger Bengtsson
Protokollsekreterare Berit Bogren
Bitr. Protokollsekreterare Magdalini Kalivas
Finanssekreterare Jytte Lidenmark
Bitr. Finanssekreterare Vakant
Kassör Britt-Marie Henriksen
Bitr. Kassör Vakant
Kulturledare Agneta Bergström Hult
Bitr. Kulturledare Yngve Hult
Ceremonimästare Leif Larsson
Ceremonimästarinna Bodil Larsson
Bitr. Ceremonimästare Stig Johansson
Bitr. Ceremonimästarinna Ulla Johansson
Kaplan Knut Rosenkvist
Bitr. Kaplan Mona Sennström
Logehistoriker Hans Bogren
Bitr. Logehistoriker Ingrid Berg
Vakt Yngve Hult
Bitr. Vakt Sixten Bengtsson
   
Revisor (1 år) Stig Johansson
Revisor (2 år) Knut Rosenkvist
Förtroendeman (1 år) Hans Bogren
Förtroendeman (2 år) Gunnar Lindstrand

Klubbmästare:                Vakant
Bitr. Klubbmästare:        Vakant

Nomineringskommitté: Inger Bengtsson, Leif Larsson och Magdalini Kalivas

Besökskommitté:            Inger Bengtsson, Sixten Bengtsson och Ingrid Berg

Medlemsvård:                 Hans Bogren, Berit Bogren och Kerstin Nilsson.

Repr. Vasa Support:       Gunnar Lindstrand

Vasa Arkiv Bishop Hill:   Berit Bogren

ÖVRIGT:

Br Rolf Hansson från LL Nybyggarna nr 698 i Ängelholm
är DD i vår loge, Höganäs nr 634. 

Sy Anna-Brita Martinsson är DD i LL Klockan nr 747