TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2024
Ordförande Anna-Brita Martinsson
Vice Ordförande Leif Larsson
FD Ordförande Bodil Larsson
Protokollsekreterare Berit Bogren
Bitr. Protokollsekreterare Magdalini Kalivas
Finanssekreterare Hans Bogren
Bitr. Finanssekreterare Vakant
Kassör Britt-Marie Henriksen
Bitr. Kassör Vakant
Kulturledare Agneta Bergström Hult
Bitr. Kulturledare Yngve Hult
Ceremonimästare Calle Nilsson
Ceremonimästarinna Inger Bengtsson
Bitr. Ceremonimästare Stig Johansson
Bitr. Ceremonimästarinna Ulla Johansson
Kaplan Christina Magneklint
Bitr. Kaplan Mona Sennström
Logehistoriker Gunnar Lindstrand
Bitr. Logehistoriker Ingrid Berg
Vakt Yngve Hult
Bitr. Vakt Sixten Bengtsson
   
Revisor (2 år) Stig Johansson
Revisor (1 år) Knut Rosenkvist
Förtroendeman (2 år) Hans Bogren
Förtroendeman (1 år) Gunnar Lindstrand

Klubbmästare:                Vakant (Calle Nilsson tills vidare)
Bitr. Klubbmästare:        Vakant

Nomineringskommitté: Calle Nilsson, Leif Larsson och Magdalini Kalivas

Besökskommitté:           Bodil och Leif Larsson

Medlemsvård:                 Hans Bogren, Berit Bogren och Kerstin Nilsson.

Repr. Vasa Support:       Gunnar Lindstrand

Vasa Arkiv Bishop Hill:   Berit Bogren

Webbmaster: Calle Nilsson

ÖVRIGT:

Sy Eivor Höörgren, LL Kärnan nr 608, Helsingborg,
är DD i vår loge, Höganäs nr 634.