TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2018
Ordförande Inger Bengtsson
Vice Ordförande Calle Nilsson
FD Ordförande Karl-Axel Bengtsson
Protokollsekreterare Ingrid Berg
Bitr. Protokollsekreterare Katarina Ljungkvist
Finanssekreterare Mai Sandberg
Bitr. Finanssekreterare Jytte Lidenmark
Kassör Anna-Brita Martinsson
Bitr. Kassör Magdalini Kalivas
Kulturledare Ola Sandberg
Bitr. Kulturledare Bo Ingvar Olsson
Ceremonimästare Yngve Hult
Ceremonimästarinna Agneta Bergström Hult
Bitr. Ceremonimästare Leif Larsson
Bitr. Ceremonimästarinna Bodil Larsson
Kaplan Anita Bengtsson
Bitr. Kaplan Kerstin Nilsson
Logehistoriker John-Olof Ljungkvist
Bitr. Logehistoriker Evy Lindstrand
Inre Vakt Sixten Bengtsson
Bitr. Inre Vakt Gunnar Lindstrand
   
Revisor Ove Thornblad
Revisor Knut Rosenkvist
Förtroendeman Magdalini Kalivas
Förtroendeman Kenneth Nilsson
Förtroendeman Gunnar Lindstrand

 

ÖVRIGT:

Br Rolf Hansson från LL Nybyggarna nr 698 i Ängelholm
är DD för vår loge, Höganäs nr 634. 

Br Ola Sandberg är DD i LL Kärnan nr 608.

Sy Anna-Brita Martinsson är DD i LL Klockan nr 747