TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2019
Ordförande Inger Bengtsson
Vice Ordförande Calle Nilsson
FD Ordförande Karl-Axel Bengtsson
Protokollsekreterare Ingrid Berg
Bitr. Protokollsekreterare Britt-Marie Henriksen
Finanssekreterare Mai Sandberg
Bitr. Finanssekreterare Jytte Lidenmark
Kassör Anna-Brita Martinsson
Bitr. Kassör Magdalini Kalivas
Kulturledare Ola Sandberg
Bitr. Kulturledare Vakant
Ceremonimästare Yngve Hult
Ceremonimästarinna Agneta Bergström Hult
Bitr. Ceremonimästare Leif Larsson
Bitr. Ceremonimästarinna Bodil Larsson
Kaplan Kerstin Nilsson
Bitr. Kaplan Berit Bogren
Logehistoriker John-Olof Ljungkvist
Bitr. Logehistoriker Evy Lindstrand
Inre Vakt Sixten Bengtsson
Bitr. Inre Vakt Gunnar Lindstrand
   
Revisor (1 år) Stig Johansson
Revisor (2 år) Knut Rosenkvist
Förtroendeman (1 år) Gunnar Lindstrand
Förtroendeman (2 år) Hans Bogren

 

ÖVRIGT:

Br Rolf Hansson från LL Nybyggarna nr 698 i Ängelholm
är DD för vår loge, Höganäs nr 634. 

Br Ola Sandberg är DD i LL Kärnan nr 608.

Sy Anna-Brita Martinsson är DD i LL Klockan nr 747