TJÄNSTGÖRINGSLISTA 2017
Ordförande Vakant
Vice Ordförande Inger Bengtsson
FD Ordförande Karl-Axel Bengtsson
Protokollsekreterare Ingrid Berg
Bitr. Protokollsekreterare Britt-Marie Henriksen
Finanssekreterare Mai Sandberg
Bitr. Finanssekreterare Jytte Lidenmark
Kassör Berit Bogren
Bitr. Kassör Anna-Brita Martinsson
Kulturledare Hans Bogren
Bitr. Kulturledare Ola Sandberg
Ceremonimästare Calle Nilsson
Ceremonimästarinna Kerstin Nilsson
Bitr. Ceremonimästare Yngve Hult
Bitr. Ceremonimästarinna Agneta Bergström Hult
Kaplan Anita Bengtsson
Bitr. Kaplan Bodil Larsson
Logehistoriker Evy Lindstrand
Bitr. Logehistoriker Leif Larsson
Inre Vakt Sixten Bengtsson
Bitr. Inre Vakt Kent Andreasson
Revisor Stig Johansson
Revisor Ove Thornblad
Revisor Knut Rosenkvist
Förtroendeman Magdalini Kalivas
Förtroendeman Kenneth Nilsson
Förtroendeman Gunnar Lindstrand

 

ÖVRIGT:

Br Ola Sandberg är DD i LL Kärnan nr 608.
Sy Anna-Brita Martinsson är DD i LL Klockan nr 747