Högtidsmötet 2018-01-27

Årets första logemöte samlade ett 50-tal Vasamedlemmar. CM-paret presenterade införda gäster: vår DD Br Rolf Hansson med stab från LL Nybyggarna nr 698, Br Ola Sandberg, DD för LL Kärnan nr 608, Sy Anna-Brita Martinsson, DD för LL Klockan nr 747 och
O för LL Kärnan nr 608 Br Ulf Peder Eklund.

O Sy Inger Bengtsson hälsade också övriga gäster från LL Kärnan nr 608 och LL Nybyggarna nr 698 samt logens egna medlemmar varmt välkomna. Efter uppläsandet av protokoll och skrivelser förrättades fyllnadsval för LH och BLH varefter DD Br Rolf höll
årsmötesförhandlingar.
Samtliga rapporter lades med godkännande till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Efter en kort bensträckarpaus installerades logens nyvalda tjänstemän på ett högtidligt och värdigt sätt av DD Br Rolf med stab.
Avgående tjänstemän avtackades med blommor, Sy Mai och Br Ola Sandberg fick ta emot utmärkelse för 10-års medlemskap och Sy Jytte Lidenmark för 25-årigt medlemskap.
FDO-värdighet tilldelades Sy Inger Bengtsson, Br Hans Bogren, Sy Kerstin Nilsson och Br Calle Nilsson.
Nyinstallerade KL Br Ola Sandberg berättade om svenskfödda Anna Q Nilsson som hade stora framgångar som skådespelare i USA. LH Br John Ljungkvist, även han nyinstallerad, talade om att musiken till den världsberömda psalmen O store Gud gjorts av en svensk man, bosatt i Lerberget.
Våra nyvalda Ceremonimästare utförde en vacker ljussläckningsceremoni och ledde därefter uttåget.

Efterkapitel:
Efter en stunds mingel stod salen klar för kvällens bankett och alla intog sina platser. Efter den traditionella Kungaskålen serverades en läcker måltid. DD Br Rolf höll tacktalet för maten och borden bröts för kaffe med kaka.
Dansen tog vid och som vanligt var stämningen på topp. Kvällen avslutades med sedvanlig lotteridragning innan ännu en minnesvärd Vasakväll var till ända.

/Berit Bogren