Kulturmötet 2019-04-13.

Till vårens sista möte samlades ett 50-tal Vasamedlemmar.

O Sy Inger Bengtsson kunde hälsa vår DM Br Olle Wickström med hustru Marie och ytterligare en Vasasyster från LL Skåne nr 570 välkomna till mötet. Även vår trogne DD Br Rolf Hansson med två Vasasyskon från LL Nybyggarna nr 698 hälsades varmt välkomna.

Föregående mötes protokoll upplästes, inkomna skrivelser och rapporter föredrogs och därefter förrättade DD Br Rolf efterinstallation av BPS och LH.

Sy Katarina Ljungkvist tackades med en vacker blomsterbukett för sin tid som BPS.

Under nya ärenden upplästes de motioner som inkommit till årets Distriktsmöte. Logen röstade enligt styrelsens förslag. Sy Berit Bogren rapporterade om planeringen av årets utfärd, som kommer att äga rum den 24 augusti. Färden går till Ikea-muséet i Älmhult, därefter till Toftaholms Herrgård, där vi bjuds på Afternoon Tea med alla tillbehör.
Resan avslutas med gemensam middag på Margretetorps Gästgivargård.

KL Br Ola Sandberg hade forskat vidare om varför Vasa Arkivet placerats just i Bishop Hill och vi fick en intressant redogörelse om bakgrunden till detta.

LH Br John Ljungkvist hade sökt i 30 år gamla protokoll och berättade bland annat att Br Knut Rosenkvist var Logens ordförande och att även Sy Berit Bogren ingick i styrelsen vid den tiden. Sy O avslutade mötet enligt ritual.

Efterkapitel:

Efter mötet dukades salen om till efterkapitlet. Som vanligt smakade maten bra; lättpanerad spättfilé med brynta champinjoner och skirat smör, kaffe och kaka.

Alla hade sett fram emot att få höra kvällens föredragshållare, Ewa-Gun Westford, som på sin breda Skånedialekt berättade både lustiga och allvarsamma händelser ur sitt liv och sitt arbete som polis. En fantastisk berättartalang!

Kvällen avslutades som sig bör med lottdragning och när musiken spelade upp fylldes golvet snabbt med dansglada Vasasyskon.

/Berit Bogren