PROGRAM FÖR 2017

28 januari Högtids- och installationsmöte
11 mars Systrarnas afton
22 april Kulturmöte
1 juli Sverige – Amerika möte
23 september Kulturmöte
14 oktober Höstutflykt (Wallåkra Stenkärlsfabrik och Malmöoperan med ”Spelman på Taket”)
21 oktober Brödernas afton
18 november Högtidsmöte
9 december Julmöte