Storlogen:                                            http://www.vasaorder.com/

Distriktslogen Södra Sverige nr 20: http://www.vasaorden.se/

Distriktslogen Norra Sverige nr 19:  http://vasaorden.com/

Vasa Arkivet:                                        http://www.vasaarchives.org/

LL Kärnan nr 608, Helsingborg:     https://sites.google.com/site/vasaorden/

LL Nybyggarna nr 698, Ängelholm: http://nybyggarna698.se/