FOTOGRAFER: BR GUNNAR LINDSTRAND, SY BERIT BOGREN OCH BR HANS BOGREN