h

Nya medlemmarna Sy Eva-Marie och Br Kenneth flankerar Sy Inger. I bakre ledet ser vi ”faddrarna” Sy Mai och Br Ola!