Vasa Orden av Amerika är en svensk-amerikansk vänskaps- och kultur-
organisation med verksamhet i USA, Canada och Sverige.
Organisationens syfte är att värna om svensk kultur och svenska traditioner
och är opolitisk och religiöst obunden.
Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september 1896 i New Haven,
Connecticut, USA av svenska immigranter med syftet att hjälpa landsmän
genom att ge ekonomisk och social trygghet vid sjukdom och nöd.
Den första svenska Logen grundades i Göteborg 1924. De svenska Logernas
främsta syfte är att bistå de amerikanska Logerna i bevarandet av svenska
traditioner, samt för att upprätthålla vänskapliga band med fäderneslandet.

Historik för Logen Höganäs nr 634.
Höganäslogen bildades under högtidliga former den 3 april 1955. Invigningen ägde rum på Stadshotellet, där Logen under många år hade sina möteslokaler.
Vid starten hade Logen ett 40-tal medlemmar och dess förste ordförande
blev Gustav Johnsson.
Redan från starten hade Logen goda kontakter med Loger och enskilda Vasa-syskon i Amerika och många svensk-amerikaner kom på besök.
När källarmästaren på Stadshotellet, Bertil Ekdahl, tog över ordförande-
klubban år 1971 hölls för första gången ett svensk-amerikanskt Logemöte
som blev en stor succé. Att hålla ett svensk-amerikanskt Logemöte varje år
är en tradition som fortfarande lever kvar.
25-årsjubiléet firades med pompa och ståt på Grand Hotell i Mölle år 1980.
När Stadshotellets verksamhet upphörde i början av 90-talet togs nya lokaler i besittning i Hantverkshuset på Storgatan.
Vid 40-års jubiléet år 1995 fick Logen äran att anordna årets Distriktsmöte,
som hölls i Folkets Park med bankett på Grand Hotell i Mölle.
Året därpå gästades Logen av ett folkdanslag från Lindsborg i Kansas, USA.
Deras uppskattade dansuppvisning förgyllde söndagslunchen efter Sverige-
Amerikamötet och de ungdomliga dansarna gav också en uppskattad dans-
uppvisning på Kastanjegården i Väsby.
Det nya milleniet inleddes med att Logen fick sin första kvinnliga ordförande, Sy Anita Bengtsson.
Tilläggas bör kanske att även flertalet av övriga styrelse-medlemmar var kvinnor.
Trapporna i Hantverkshuset började bli jobbiga att ta sig upp för, så i januari
2003 flyttade Logen sin verksamhet till nya lokaler i Vikens Hemgård.
År 2005 firade Logen sin 50-åriga tillvaro med högtidsmöte och bankett på
Bäckafarm i Mjöhult. Inte mindre än 170 egna och gästande Vasasyskon
deltog i jubiléet.
Kontakten med vänlogerna i USA har under åren varit mycket god, täta
kontakter genom brev och på senare tid även via e-post, gör att informationen om verksamheten på båda sidor av Atlanten hålls levande.