Årets Svensk-Amerikan är utsedd!

Klicka på länken så kan du läsa mer om vem personen är: Årets Svensk-Amerikan

__________________________________________________________

Det finns möjlighet att samåka i minibuss till andra logers möten!

Kontakta VO Inger Bengtsson telefon 042 – 36 76 63 för upplysningar och överenskommelse angående samåkning.