I väntans tider på:

  • Distriktsmötet i Ljungby den 26-28/5
  • Sverige-Amerika mötet den 1 juli.
  • Vår sommarträff på ”Bunken” i Väsby den 6 augusti

————————————————————————————————————-

Det finns möjlighet att samåka i minibuss till andra logers möten!

Kontakta Ordf. Calle Nilsson, telefon 0705-23 83 30 för upplysningar och överenskommelse angående samåkning.